Reklamacja bankowa: realny termin odpowiedzi

Reklamacja bankowa: realny termin odpowiedzi

Podczas współpracy z bankiem mogą się czasem zdarzyć sytuacje, które budzą nasze wątpliwości, bądź wprost nie zgadzamy się z jego decyzją. W takich wypadkach przysługuje nam prawo złożenia  reklamacji. To rozwiązanie jest szczególnie często stosowane w razie problemów z wypłatą w bankomatach, a także jako pierwszy etap działania w wypadku unieważnienia umowy kredytowej. Do tej pory jednak złożenie reklamacji bankowej wiązało się z bardzo długim czasem oczekiwania na odpowiedź. Za przeciąganie terminu odpowiedzi bankom nie groziły bowiem żadne sankcje. Na szczęście, na mocy Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego, interesy klientów nie są już ignorowane.

Reklamacja w maksymalnie 60 dni

Na mocy art. 8 ustawy reklamacja, na którą instytucja finansowa nie odpowie w terminie 30 dni, zostaje uznana za rozpatrzoną na korzyść klienta. W wyjątkowych wypadkach termin wysłania odpwiedzi może zostać wydłużony do maksymalnie 60 dni, jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana. W porównaniu do dotychczasowych regulacji prawnych, artykuł ten w znaczny sposób poprawia sytuację klienta w trakcie procesów reklamacyjnych.

Standardowo odpowiedź na reklamację powinna zostać do nas wysłana drogą pocztową, lecz jeśli zaakceptowaliśmy inną formę kontaktu, bank może wysłać ją na przykład na adres mailowy. Sposób dostarczenia odpowiedzi zawarty powinien być w treści umowy, podobnie jak informacje dotyczące terminu rozpatrzenia reklamacji.

Reklamacja nieuznana

Co jednak, jeśli otrzymamy odpowiedź w terminie, ale nasza reklamacja zostanie odrzucona? Na szczęście nie jesteśmy w sytuacji bez wyjścia. Według przepisów instytucje finansowe są zobowiązane do umieszczenia w odpowiedzi informacji o możliwości odwołania się od decyzji. Natomiast jeśli nie przewidują takiego rozwiązania lub odwołanie nic nie da, zawsze istnieje możliwość złożenia pozwu przeciwko bankowi, na przykład za pośrednictwem jednej z firm zajmujących się tego typu sprawami.

Reklamacja bankowa: realny termin odpowiedzi