Oferta

Kredyt we frankach –  co dalej?

Jeśli znalazłeś się na tej stronie, zapewne posiadasz kredyt we frankach i zastanawiasz się co dalej. Jesteśmy profesjonalną kancelarią specjalizującą się w zabezpieczaniu interesów finansowych naszych Klientów. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną w postępowaniach dotyczących kredytów frankowych indeksowanych, waloryzowanych oraz denominowanych. Zapewniamy profesjonalne doradztwo, definiowanie reklamacji, sporządzenie wezwań do zapłaty i zastępstwo procesowe.

Sprawdzimy czy umowa zawiera klauzule abuzywne

Większość kredytów we frankach opatrzono niedozwolonymi zapisami, które w sposób widoczny godzą w podstawowe interesy kredytobiorcy. Jednym z takim zapisów jest to, jakoby bank mógł w sposób jednostronny i niepodważalny ustalać wysokość kursu franka szwajcarskiego. Klauzule abuzywne stoją w sprzeczności z dobrymi obyczajami i prawami konsumenta, o które zamierzamy walczyć. Dowodząc istnienia klauzuli niedozwolonych dążymy do unieważnienia umowy kredytowej lub poszczególnych jej zapisów.

Podpowiemy jak wystąpić przeciwko bankowi

W imieniu Klienta działamy zarówno na sali rozpraw jak i podczas wcześniejszych pertraktacji. Zanim wkroczymy na drogę sądową i wniesiemy pozew przeciwko bankowi proponujemy rozwiązania ugodowe. Na początkowym etapie postępowania dokonamy dokładnej analizy przedłożonych przez Państwa dokumentów i podpowiemy jak skutecznie wystąpić przeciwko bankowi.

Oferujemy Państwu:

  • wyliczenie należności,
  • przygotowanie reklamacji,
  • złożenie wezwania do zapłaty,
  • sporządzenie odpowiedniego pozwu,
  • reprezentowanie Klienta bezpośrednio przed sądem.

Działania podejmujemy w oparciu o wolę stron oraz istniejące możliwości prawne. Polegają one na dokładnym wyliczeniu należności wobec banku, złożeniu reklamacji, ewentualnym obniżeniu rat oraz wezwaniu do zapłaty nadpłaconych kwot. Następnie sporządzimy pozew przeciwko bankowi i wyegzekwujemy zarządzone kwoty.

Dążymy do unieważnienia umowy kredytowej

W przypadku unieważnienia umowy kredytowej bądź niedopełnienia jej zapisów przez bank mamy prawo do dochodzenia roszczeń natury finansowej.

Unieważnienie umowy kredytowej pozwala na:

  • przekształcenie kredytu frankowego w złotówkowy,
  • obniżenie wysokości comiesięcznych płatności,
  • unieważnienie z mocą wsteczną zapisów obligujących do zapłaty rat na podstawie wysokości kursu CHF,
  • odzyskanie wartości bezprawnie naliczonych rat.

Działania koncentrujemy na pomocy frankowiczom i unieważnieniu umów kredytowych. Ofertę kierujemy nie tylko do kredytobiorców, ale  także do osób, którym bank wypowiedział umowę kredytową i wszczął postępowanie egzekucyjne.