Charakterystyka umowy kredytowej

Charakterystyka umowy kredytowej

Naturalnym jest, że zdecydowanie wolimy oszczędzać pieniądze niż je pożyczać. Jednak często sytuacja finansowa czy interesująca inwestycja sprawiają, że nie mamy innej opcji niż pożyczka. Dobrym przykładem jest tutaj kredyt hipoteczny, który czasem wydaje się jedyną możliwością zakupu własnego mieszkania czy sfinansowania budowy domu. Szczególnie często, jeszcze do niedawna, Polacy korzystali z kredytów we frankach szwajcarskich. Niestety, obecna sytuacja, z powodu gwałtownego wzrostu kursu franka, zmusza wiele osób do prób unieważnienia umów bankowych. Ale czym właściwie umowa kredytowa jest?

Wzajemne zobowiązanie finansowe

Umowa kredytu to krótko mówiąc umowa wzajemnego zobowiązania. Bank lub instytucja finansowa posiadająca uprawnienia do wykonywania czynności bankowych zobowiązuje się do udostępnienia kredytobiorcy określonej w niej kwoty środków pieniężnych na określony czas, natomiast kredytobiorca zobowiązany jest do zwrócenia tej kwoty zgodnie z harmonogramem spłaty wraz z wszelkimi kosztami, takimi jak odsetki i prowizja.

Elementy umowy kredytowej

Prawidłowo skonstruowana umowa kredytowa powinna zawierać jasne określenie jej stron, zasady udzielenia kredytu oraz terminarz spłat. Oczywiście bank zawiera również w treści umowy bankowej wysokość prowizji za udzielenie kredytu, jego oprocentowania oraz ewnetualne warunki, które muszą zaistnieć, aby mogło ono ulec zmianie. Wraz z wysokością kwoty kredytu podawana jest również waluta, w jakiej kredyt jest zaciągany (jak w przypadku kredytów we frankach). Jeżeli istnieje sposób zabezpieczenia spłaty kredytu, jego warunki również powinny znaleźć się w treści umowy.

Warto pamiętać, że strony umowy kredytowej posiadają równe, określone w jej treści prawa. Również warunki dokonywania w jej treści jakichkolwiek zmian muszą być jasno określone i transparentne. Naturalym zatem jest, że mimo, iż to my pożyczamy od banku pieniądze, to zobowiązania, choć różne, znajdują się po obu stronach. W wypadku wątpliwości nie tylko bank może dochodzić swoich roszczeń, również kredytobiorca może wystąpić przeciwko bankowi.

Charakterystyka umowy kredytowej